Jak otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy

Wnioskodawcą może być osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.


brak podanego kodu w bazie